പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ  ഖുർആൻ ടെലിക്വിസ്

newsImage

പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
+971543 942942 എന്ന നമ്പറിലേക്ക് 
എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും
യു.എ.ഇ സമയം ഉച്ചക്ക് 02:00 മുതൽ 04:00 വരെ വിളിക്കുക.

ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം

ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പതാമത്തെ ജുസ്അ’ൽ നിന്നും

1695 Total Views 3 Views Today

share : social social